Archiv autora: Lucie

O PROJEKTU

Autorka a interpretka: Lucie Vítková

Projekt Blansko a okolí ve folklórních písních vznikl z podnětu skotského umělce a interpreta Jamese Wynesse, se kterým jsem se sešla v Galerii Školská 28 v Praze v listopadu 2013, když tam pobýval na umělecké rezidenci. Z tohoto setkání pak vznikl koncept, na kterém jsem začala pracovat v České republice, respektive jsem ho aplikovala na svůj domácí kraj a z nově vzniklých podnětů jsem ho dále rozvedla. S Jamesem jsme stále v kontaktu a plánujeme projekt prezentovat i ve Skotsku.

Hlavní myšlenkou je obnovení vazby mezi folklórní písní a místem, ke kterému se její obsah váže. Projekt na pomezí site-specific art má za cíl písně vyjmout ze sterilního prostředí koncertních sálů a dosadit je zpět do míst jejich vzniku. Interpretace písně, na takovémto místě, nejen že rozvíjí její sdělení, ale zároveň přináší akusticky svébytný zážitek. Atmosféra vybraných lokalit včetně zvukových ruchů okolí společně tvoří autentický ráz písně.

12_000000      Letovská dolina

Na podzim 2013 jsem pro tento projekt oslovila zpěvačku Kateřinu Reichovou, která se již folklórem Blanenska zabývala ve své divadelní zpěvohře Byla cesta ušlapaná. První fáze projektu zahrnuje sběr písní, které vypovídají o Blansku a okolí a jsou důkazem o minulé době. Z těchto písní jsme vybraly ty, které mají dostatek konkrétních údajů, popisujících určité místo. Tyto místa jsme pak zapsaly a vytvořily mapu trasy.

Vydaly jsme se po stopách písní Ó Blansko, Ta naše hospoda a Na silnici ho Křtin v lesi. Místa, která jsou v písních popsána, jsme našly a skladby interpretovaly a nahrály v různých provedeních (akordeon, hlasy, zpěv a capella). Interpretace proběhla na nádvoří blanenského zámku, v hospodě ve Křtinách a na lesní cestě mezi Jedovnicemi a Křtinami. Tento výzkum měl za úkol písně nahrát v terénu a sluchově porovnat vliv zvuku v okolí na zvukový charakter a obsah písně.

23_000000    141_000000

Ty blanenské lesy                                                Jedovnický rybník

Naše hledání a cestování po okolí s sebou přineslo řadu sociálních interakcí, které se staly další důležitou linií projektu. Z tohoto podnětu jsem na jaře 2014 oslovila blanenskou filmařku a fotografku Petru Kateřinu Bučkovou, která se k nám přidala, aby naše putování zaznamenala vizuálně.

V tomto týmu jsme se vydaly na 3 velké trasy:

  1. lokace, obce a města – Blansko,  Jedovnice, Lipovec, propast Macocha, Rudice, Křtiny

1. trasa - mapa finale

  1. hrady a zámky – Letovice, Boskovice, Lhota Rapotina, Rájec-Jestřebí

2.trasa-mapa finale

  1. okolí Blanska, Klepačova, Chlumu (obec Krhov),  Olomučan a Doubravice.

3.trasa - mapa finale

Petra projekt zpracovala do podoby filmového snímku. Tento třiceti-minutový film je nejen nepomíjivým svědectvím našich cest, rozhovorů s lidmi a koncertů v terénu, ale také dalším rozměrem a přidanou hodnotou projektu.

84_000000

Klepačovské dívky

První prezentace proběhne formou projekce filmu v blanenském kině během divadelního festivalu Kolotoč pod záštitou divadla Kolárka 8. 10. 2014, kde vám celý projekt i hlavní aktérky představíme. V rámci festivalu budou pořádány i tzv. „koncertní výlety“, které vezmou diváky na dobrodružnou cestu po kraji.

Koncerty jsou další vývojovou fází našeho bádání – na vybrané trase mají účastníci příležitost podívat se po okolí netradičním způsobem a obnovit si vztah k písním i krajině Blanenska.

společná cut 1  Tvůrčí tým: zleva – Rebeka Uličná, Lucie Vítková, Petra Kateřina Bučková, Kateřina Reichová

Za skvělou spolupráci děkujeme zvukařům Rebece Uličné a Ondřeji Šálkovi.

Celý projekt probíhá za podpory Nadace život umělce a divadla Kolárka v Blansku.